x
K R E K P O T

Dijital Pazarlama

  • Dijital Pazarlama Hedeflerinin Belirlenmesi ve Stratejilerin Oluşturulması
  • Tamamlayıcı Reklam Yaklaşımının Uygulanması ve Stratejilerin Belirlenmesi
  • Web Sitesi Tasarımı, Kurulumu ve Güncellenmesi
  • Dijital Pazarlama Platformlarının Kurulumu ve Geliştirilmesi
  • Dijital Pazarlama Süreçlerinin ve Demo Sürümlerinin Tasarlanması

Dijital Pazarlama Hedeflerinin Belirlenmesi ve Stratejilerin Oluşturulması

Dijital pazarlama faaliyetlerine başlamadan önce markanın mevcut durumu analiz edilmeli ve amaçlar belirlenmelidir. Belirlenen amaçlar doğrultusunda hedef kitle analizi yapılmaktadır. Müşterilerin; demografik yapısı, ilgi alanları, konum bilgileri göz önünde bulundurularak bir hedef kitle saptaması yapılmaktadır. İyi belirlenmiş bir hedef kitle analizi ile markanın buluşması dijital pazarlama faaliyetlerini olumlu etkilemektedir. Ardından rakipler analiz edilerek eksikliklerin tespiti yapılmakta ve mevcut pazara uygun stratejilerin oluşturulması sağlanmaktadır.

Dijital Pazarlama Hedeflerinin Belirlenmesi

Tamamlayıcı Reklam Yaklaşımının Uygulanması ve Stratejilerin Belirlenmesi

Hedef kitlenin bulunduğu alanlarda faaliyet gösterilmesi dijital pazarlama açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda reklam stratejileri oluşturulurken hedef kitlenin değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tamamlayıcı bir reklam yaklaşımı uygulanmalıdır. Hedef kitlenin dikkatini çekecek içeriklerin sosyal medya reklamları, arama motoru reklamları ve video reklamları gibi birbirini tamamlayıcı stratejilerle yayınlanması müşteri üzerinde daha kapsayıcı bir etki yaratacaktır..

Tamamlayı Dijital Pazarlama

Web Sitesi Tasarımı, Kurulumu ve Güncellenmesi

Dijital pazarlamada büyük öneme sahip olan web sitenin sıralaması, hız ve performans değerleri dikkate alınacak şekilde bir web sitesi tasarım veya iyileştirme sürecine gidilmektedir. Bu sayede dijital pazarlama sürecinde ölçümlenebilir sonuçlar elde edilmesine ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin uygulanmasına yardımcı olunmaktadır. Web sitesi içerikleri, hedef kitlenın beklentileri doğrultusunda güncellenerek belirlenen amaçlara ulaşma konusunda bir yol haritası çıkarılmaktadır.

Dijital Pazarlama Web Tasarım

Dijital Pazarlama Platformlarının Kurulumu ve Geliştirilmesi

Markanın amaç ve hedefleri belirlenmesinin ardından ilgili dijital pazarlama platformlarının kurulumu sağlanmaktadır. Bu sayede markanın iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı dijital hesapların optimizasyonu sağlanmaktadır. Sosyal medya platformlarının oluşturulması, arama motoru reklamları ve arama motoru optimizasyonu bu süreç içindedir..

Web Site Tasarım Onay

Dijital Pazarlama Süreçlerinin ve Demo Sürümlerinin Tasarlanması

Dijital Pazarlama Süreçlerinin Demo Sürümlerinin Tasarlanması: Müşteri beklentileri ve istekleri analizi sonrasında elde edilen veriler göz önünde bulundurularak amaca uygun bir iş planı çıkarılmaktadır. Belirlenen yapıya ve taleplere göre; içerik bilgileri, metinler ve görseller amaca uygun bir şekilde hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Dijital pazarlama kapsamında yer alan arama motoru reklamları, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya pazarlaması, web site kurulumu ve içerik pazarlaması planlarının demo sürümleri müşteriler ile görüşmeler sonrasında iletilmektedir.

Web Tasarım Uygulama Kodlama
Go To Top