x
K R E K P O T

İçerik Yönetimi

  • İçerik Planlaması
  • İçerik Üretimi
  • İçerik Dağıtımı
  • Analiz
  • Demo Sürümü İletilmesi

İçerik Planlama

Tasarım projesinin temeli olan müşteriden tasarım için bir özet alınmaktadır. Bu özette işletmenin istek ve ihtiyaçları ve tasarımda bulunması gereken ayrıntılar bulunmaktadır. Ayrıntılı özet, uzman tasarımcılar tarafından analiz edilerek müşterinin tasarımdan beklentisi ve istekleri analiz edilecektir. Tasarım sürecine başlanmadan müşteri ile kurulacak iletişim önem taşımaktadır.

İçerik Yönetimi

İçerik Üretimi

İçerik üretimi kısmında içeriklerin mesaj stratejisi ve formatı oluşturulmaktadır. Bu formatlara uygun içerik görselleri ve metinleri tasarlanmaktadır. Bu kısımda amaç işletmenin bütünüyle örtüşecek metin,görsel,ses, video tasarımlarının oluşturulmasını sağlayarak işletmenin iletişim ve pazarlama hedeflerini gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

İçerik Yönetimi

İçerik Dağıtımı

Dağıtım aşamasında oluşturulmuş içeriklerin ilgili mesaj kanallarından hedef kitlelere aktarılma sürecinin ifade edilmesidir. İçerik hedef kitlelere aktarılacağı ücretli ve ücretsiz kanallar belirlenerek bir içerik takvimi oluşturulmaktadır. Tüm Sosyal medya ve gerekli pazar araçlarında kullanılması gereken içerikler için tasarım'ın son hali üzerinden gerekli yerlere gerekli çöz çözünürlük çalışmaları tamamlanarak sağlanır.

İçerik Yönetimi

Analiz

Analiz aşamasında içeriğin performansı ölçümlenerek eksik noktalar tespit edilir ve geliştirilmesi gereken yerler düzeltilir. Bu sayede yeniden planlama aşamasına geçildiğinde daha efektif içerikler oluşturulması noktasında bir yol haritası oluşturulur. İçerik performans analizleri yapılırken ziyaretçi sayısı, dönüşüm sayısı, paylaşım oranı ve konuya göre performans dikkate alınmaktadır. Performans değerlendirmesi ve analiz kısmı markanızın uzun vadeli hedeflerine ulaşması noktasında katkıda bulunmaktadır.

İçerik Yönetimi

Demo Sürümü İletilmesi

İşletme analizi ve hedeflerinin belirlenmesi sonrasında üretilen içerikler müşterilerle paylaşılmaktadır. Üretilen içerikler değerlendirme ve iyileştirme süreci sonrasında teslim edilmektedir. Tüm içerikler müşteri tarafından onaylandıktan sonra ek içerik gerekirse tekrardan, müşteriden brief alınarak aynı döngü tamamlanır. Herzaman müşteri odaklı ve piyasa gerekliği dikkate alınarak uzman kişiler tarafından hizmet sağlanır.

İçerik Yönetimi
Go To Top