x
K R E K P O T

Yazılım Danışmanlığı

  • Planlama Aşaması
  • Analiz Aşaması
  • Tasarım Aşaması
  • Uygulama,Eğitim ve Bakım Aşaması

Planlama Aşaması

Yazılım danışmanlığı sürecinin ilk aşaması olan planlama aşamasında müşteriden gereksinimler alınır ve fizibilite çalışmalarına başlanır.Başarının sırrı artık çok çalışmak değil. Bizi amaçlarımıza ulaştıracak en doğru yolu seçerek planlı ve sistematik şekilde çalışmaktır. Yazılım projeleri, kodlama aşamasına gelmeden önce dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Planlanma aşaması olmadan başlanan bir projede birçok sorunlar meydana gelecektir. Bu sorunlar, yazılım projesinin başarısız sonuçlanmasına sebebiyet verebilir. Yazılım projeleri, gerekli ekipman, uygulamalar, hizmetler ve organizasyon içerisinde operasyon, yönetim, analiz ve karar verme işlevlerini desteklemek için bilgi sağlayan temel teknolojiler geniş bir kapsamda uygulanmaktadır.

Yazılım Planlama

Analiz Aşaması

Bu aşamadaki temel amaç mevcut plandaki çözümün incelenip müşteri isteği ile örtüşmesini sağlamaktır. Gereksinimler detaylı bir şekilde incelenerek projede istenilenler ile ilgili analiz çalışmaları yapılmaktadır. Bu aşamada problem tanımlanır ve müşteri ile anlaşmalar sağlanır. İletişimin etkili bir şekilde sağlanması ile yazılım ve müşteri tarafında oluşabilecek sorunların önüne geçilir.

Yazılım Analiz

Tasarım Aşaması

Gereksinimler anlaşıldıktan sonra tasarımlar mantıksal ve fiziksel olarak ikiye ayrılarak ilerler. Mantıksal tasarım aşamasında önerilen sistemin yapısı anlatılmaktadır. Fiziksel tasarım kısmında ise yazılım içeren bileşenler ve detayları tanımlanmaktadır.Tasarım aşamasında müşteri ile yapılacak toplantılar ve sunumları takiben tasarımsal düzeltmeler ve kullanıcı ara yüzü deneyimini artırmak için çalışılmaktadır.

Yazılım Tasarım

Uygulama,Eğitim ve Bakım Aşaması

Kodlama ve test aşamalarının yapılmasının ardından kurulum gerçekleştirilmektedir.Proje teslim edildikten sonra projenin destek süreci başlamış olmaktadır. Bu aşamada proje açısından olan hatalar düzeltilir gerekli iyileştirmeler sağlanarak ürün için istenilirse yeni özellikler eklenir.Proje teslimi sonrasında şirket personeline sunulan dahili ve harici eğitimlerin yürütülmesine yönelik adımlar izlenmektedir. Şirket personellerine yazılım hakkında eğitim verilmekte ve destek sağlanmaktadır.

Yazılım Uygulama Egitim
Go To Top